ரிங் பிரஷர் சென்டர் பிளேட்

  • DRK113 Ring Pressure Center Plate

    DRK113 ரிங் பிரஷர் சென்டர் பிளேட்

    ரிங் பிரஷர் சென்டர் பிளேட் தேசிய தரநிலைகளின்படி வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது காகிதம் மற்றும் அட்டையின் நிலையான மாதிரிகளை அளவு நிர்ணயிப்பதற்கான ஒரு சிறப்பு சோதனை கருவியாகும்.