பிற இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சோதனைக் கருவிகள்

  • DRK8636 Comparative Colorimeter

    DRK8636 ஒப்பீட்டு நிறமானி

    லுவோ வெய் பாயிண்ட் வண்ண அளவுகள் ஒரு சிறப்பு குரோமினேட்டிங் அலகு ஆகும், இது மிகவும் எளிமையான மற்றும் மிகச் சரியான டிஜிட்டல் வண்ண மொழியாகும்.எனவே, இது எளிமையாக, உள்ளுணர்வுடன் பல்வேறு வண்ணங்களை அளவிட முடியும், இது மாஸ்டர் எளிதானது.