போலரைசேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் மீட்டர்

  • DRK506 Polarization Stress Meter

    DRK506 போலரைசேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் மீட்டர்

    ஆப்டிகல் கிளாஸ், கண்ணாடி பொருட்கள் மற்றும் பிற ஆப்டிகல் பொருட்களின் அழுத்த மதிப்பை அளவிட மருந்து நிறுவனங்கள், கண்ணாடி தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகள், ஆய்வகங்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களுக்கு DRK506 துருவப்படுத்தப்பட்ட ஒளி அழுத்த மீட்டர் பொருத்தமானது.